اداره منابع الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی

اداره منابع الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی

برگزاری دومین کارگاه آموزشی "استفاده از منابع علمی تحت وب - ناشرElsevier"

برگزار شد.

دومین  کارگاه آموزشی "استفاده از منابع علمی تحت وب - ناشرElsevier" در تاریخ 24 دی ماه به میزبانی واحد کرج برگزار می شود. واحدهای دانشگاهی استان های  کرج، قزوین و قم  لازم است در این کارگاه آموزشی شرکت نمایند. به این منظور نامه شماره 87/92694/ص/93 در تاریخ 93/10/20 برای تمامی واحدهای دانشگاهی این استانها ارسال شده است. این کارگاه که از ساعت 9 صبح آغاز می شود با حضور نمایندگانی از ناشر Elsevier به بحث درباره نحوه استفاده از منابع علمی پایگاه Elsevier تحت سرویس های ScienceDirect و Scopus خواهد پرداخت. همچنین در این کارگاه نحوه نگارش مقالات علمی و کار با سرویس Mendeley آموزش داده خواهد شد.

------------------------------------------------------------------------------------------------

برگزاری کارگاه آموزشی " آشنایی با ابزار مدیریت پژوهش SciVal"

برگزار شد.

به منظور آشنایی مدیران و تصمیم سازان در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کارگاه آموزشی " آشنایی با ابزار مدیریت پژوهش SciVal" در روز دوشنبه مورخ 93/10/22 برگزار خواهد شد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

برگزاری اولین کارگاه آموزشی "استفاده از منابع علمی تحت وب - ناشرElsevier"

برگزار شد.

اولین کارگاه آموزشی "استفاده از منابع علمی تحت وب - ناشرElsevier" در تاریخ 23 دی ماه به میزبانی واحد شهرری برگزار می شود. واحدهای دانشگاهی استان تهران لازم است در این کارگاه آموزشی شرکت نمایند. به این منظور نامه شماره 87/91236/ص/93 در تاریخ 93/10/15 برای تمامی واحدهای دانشگاهی استان تهران ارسال شده است. این کارگاه که از ساعت 9 صبح آغاز می شود با حضور نمایندگانی از ناشر Elsevier در دو جلسه صبح و بعدازظهر به بحث درباره نحوه استفاده از منابع علمی پایگاه Elsevier تحت سرویس های ScienceDirect و Scopus خواهد پرداخت. همچنین در این کارگاه نحوه نگارش مقالات علمی و کار با سرویس Mendeley آموزش داده خواهد شد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------