اداره منابع الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی

اداره منابع الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی

یازده مجله دانشگاه آزاد اسلامی نمایه شده توسط انتشارات Springer

 

درباره انتشارات اشپرینگر

انتشارات Springer پس از Elsevier بزرگترین پایگاه علمی در جهان است که دفتر مرکزی آن در کشور آلمان قرار دارد. این پایگاه نیز دارای 1900 مجله علمی نمایه شده و 110000 عنوان کتاب در 26 شاخه مختلف علمی است. مجلات زیر از مجموعه مجلات چاپ شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی بوسیله انتشارات Springer  نمایه می شوند:


International Journal of Advanced Structural Engineering


International Journal of Industrial Chemistry


Mathematical Sciences


Journal of Nanostructure in chemistry


Progress in Biomaterials


International Journal of Recycling of Organic waste in Agriculture


International Aquatic Research


International Journal of Theoretical and Applied Physics


International Journal of Industrial Engineering


International Journal of Energy and Environmental Engineering